PRODUCE 101(PRODUCE 101 第一季)

基本信息

中文规定
发觉101
外国语规定
PRODUCE101
别    名
프로듀스 101 프로듀스 원오원[1]
国民/地域
百里挑一
类    型
真人秀设计安排使忧虑竞赛
导    演
俊颖[3]
报幕员
张根硕
首要的客商
是我、裴允静、Cheetah、JeA、金圣恩
实行公司
CJ E&M
优先散布工夫
2016年1月22日
发送传递信号频道
MNET
发送传递信号工夫
每星期五夜晚11点(百里挑一工夫)每星期五晚10点:00(北京工夫)[1]
联机模式平台
腾讯电视
每套胶料
120分钟(海报)[1]
演出财产
已解散

PRODUCE 101设计安排使忧虑树立

produce 101(6张)

《PRODUCE 101是百里挑一第一家干事公司两室之间的小窗口使响的概要的起霸。,经过这项发射,出生于清楚的干事公司的101名女学员,竞赛竞赛,前11名,将适合一组老黑,并以Mnet旗下行动者的生产能力停止使忧虑音长某年级的学生的使忧虑。在电气设备阴的组构件的使受协议条款的约束使忧虑,然后或原干事公司是概要的起霸的构件经过。。

[4]

PRODUCE 101顺序效能

produce101是百里挑一第东西竞赛被击碎文娱线

真人秀

,出生于百里挑一清楚的文娱公司的101名女性

业务生

将竞赛。

PRODUCE 101报幕员

PRODUCE 101任大学导师

PRODUCE 101吃学员

< TD width="42" align="center" valign="middle">01

< TD width="105" align="center" valign="middle">尹书馨

< TD width="86" align="center" valign="middle">윤서형

< TD width="61" align="center" valign="middle">百里挑一

< TD width="62" align="center" valign="middle">163cm

< TD width="52" align="center" valign="middle">44kg

< TD width="137" align="center" valign="middle">&August

< TD width="94" align="center" valign="middle">传奇剧优

< TD width="42" align="center" valign="middle">02

< TD width="105" align="center" valign="middle">金荷允

< TD width="86" align="center" valign="middle">김하윤

< TD width="61" align="center" valign="middle">百里挑一

< TD width="62" align="center" valign="middle">158cm

< TD width="52" align="center" valign="middle">46kg

< TD width="137" align="center" valign="middle">101 DOORS

< TD width="94" align="center" valign="middle">

< TD width="42" align="center" valign="middle">03

< TD width="105" align="center" valign="middle">朴佳乙

< TD width="86" align="center" valign="middle">박가을

< TD width="61" align="center" valign="middle">百里挑一

< TD width="62" align="center" valign="middle">164cm

< TD width="52" align="center" valign="middle">48kg

< TD width="137" align="center" valign="middle">东西为设计情节

< TD width="94" align="center" valign="middle">

< TD width="42" align="center" valign="middle">04

< TD width="105" align="center" valign="middle">林京荷

< TD width="86" align="center" valign="middle">임경하

< TD width="61" align="center" valign="middle">百里挑一

< TD width="62" align="center" valign="middle">161cm

< TD width="52" align="center" valign="middle">41kg

< TD width="137" align="center" valign="middle">东西为设计情节

< TD width="94" align="center" valign="middle">

< TD width="42" align="center" valign="middle">05

< TD width="105" align="center" valign="middle">林孝宣

< TD width="86" align="center" valign="middle">임효선

< TD width="61" align="center" valign="middle">百里挑一

< TD width="62" align="center" valign="middle">170cm

< TD width="52" align="center" valign="middle">54kg

< TD width="137" align="center" valign="middle">CMG

< TD width="94" align="center" valign="middle">KIWI Band

< TD width="42" align="center" valign="middle">06

< TD width="105" align="center" valign="middle">权恩彬

< TD width="86" align="center" valign="middle">권은빈

< TD width="61" align="center" valign="middle">百里挑一

< TD width="62" align="center" valign="middle">167cm

< TD width="52" align="center" valign="middle">48kg

< TD width="137" align="center" valign="middle">CUBE

< TD width="94" align="center" valign="middle">结成构件引见

< TD width="42" align="center" valign="middle">07

< TD width="105" align="center" valign="middle">李允书

< TD width="86" align="center" valign="middle">이윤서

< TD width="61" align="center" valign="middle">百里挑一

< TD width="62" align="center" valign="middle">162cm

< TD width="52" align="center" valign="middle">43kg

< TD width="137" align="center" valign="middle">CUBE

< TD width="94" align="center" valign="middle">

< TD width="42" align="center" valign="middle">08

< TD width="105" align="center" valign="middle">眼线笔

< TD width="86" align="center" valign="middle">전소연

< TD width="61" align="center" valign="middle">百里挑一

< TD width="62" align="center" valign="middle">157cm

< TD width="52" align="center" valign="middle">44kg

< TD width="137" align="center" valign="middle">CUBE

< TD width="94" align="center" valign="middle">

< TD width="42" align="center" valign="middle">09

< TD width="105" align="center" valign="middle">尹彩暻

< TD width="86" align="center" valign="middle">윤채경
(채경)

< TD width="61" align="center" valign="middle">百里挑一

< TD width="62" align="center" valign="middle">165cm

< TD width="52" align="center" valign="middle">40kg

< TD width="137" align="center" valign="middle">DSP

< TD width="94" align="center" valign="middle" />

< TD width="42" align="center" valign="middle">10

< TD width="105"

发表评论

编号 中文名 韩文名 国籍 高度 体重 干事公司 经验